LEAN

Er I i gang med at minimere spild og gennemføre løbende forbedringer i jeres arbejdsprocesser? Måske søger I inspiration til at udvikle eller fastholde jeres LEAN-proces?

Eller måske er I endnu ikke begyndt på LEAN og vil gerne sparre med ligesindede i forbindelse med implementering af LEAN i jeres produktion eller administration?

Målgruppe

Du er direktør, fabrikschef, produktionschef, leder af LEAN eller intern LEAN konsulent i private eller offentlige virksomheder. Det er et krav at du bestrider én af disse positioner i din virksomhed. Eksterne konsulenter kan desværre ikke deltage i denne Videngruppe.

Som leder skal du være klædt godt på til at kunne motivere dine medarbejdere til at fastholde de tiltag I har sat igang i jeres LEAN proces. Både når det handler om at producere effektivt, reducere omkostninger, skabe flow i processerne og løbende fjerne de aktiviteter der ikke giver værdi for kunden, skal du som leder bevare overblikket og agere hurtigt på forandringerne.

Derudover arbejder du som leder eller intern LEAN konsulent konstant i et spændingsfelt imellem forandring og tryghed, imellem krav om fremdrift og tid til forandring og imellem målstyring og lokalt ejerskab.

Vi matcher din viden og dine udfordringer med ligesindede og I bruger hinandens erfaringer til at skabe resultater i hver jeres virksomhed.

Tilmeldingsfrist

Denne gruppe starter op i 2013. Efter tilmeldingen matcher vi dig med de øvrige deltagere/virksomheder i deres respektive Matchgrupper.

> Tilmeld nyhedsbrev og få info

> Læs mere om Matchprocessen

Temaer

Vi har valgt de første to temaer til de første to VidenMatch dage i denne gruppe. Temaerne til den tredje og fjerde VidenMatch dag er du med til at bestemme. Du modtager et spørgeskema efter den første dag, hvor du kan give din mening til kende. Derudover er der planlagt en Inspirationsdag, hvor vi hører om de nyeste trends indenfor LEAN. De første to temaer er:

      

Dag 1

Succesfulde LEAN implementeringsmodeller

Du får tre indlæg om, hvordan tre forskellige virksomheder har implementeret LEAN. Hør, hvordan de har arbejdet med modellerne, hvilke faldgruber de har været udsat for, og hvordan de har fastholdt sucessen.

Indlæg: LEAN Ekspertteam
Indlægsholder: Afventer

Indlæg: Bølge LEAN
Indlægsholder: Afventer

Indlæg: Igennem en lokal LEAN-ildsjæl
Indlægsholder: Afventer

 

 

 

Dag 2

Topledelsens betydning for succesfuld LEAN

Du får tre spændende indlæg om topledelsens betydning for succesfuld implementering og fastholdelse af LEAN

Indlæg: Topledelsens betydning og rolle, set fra en LEAN manager
Indlægsholder: Afventer  

Indlæg: Fabrikschef/ildsjæl om egen rolle
Indlægsholder:Afventer  

Indlæg: Lean Ledelse
Indlægsholder: Afventer  

 

 

Dag 3

Dag 4

Du har indflydelse på valget af temaer på dag 3 og 4!

Temaer du kan vælge imellem:

  • LEAN og strategisk målstyring (målnedbrydning)
  • Medarbejdernes involvering i LEAN
  • Fastholdelse af LEAN processen
  • LEAN og Six Sigma
  • LEAN i nedgangstider
  • LEAN og Logistik/SCM
  • LEAN i de administrative processer
  • LEAN i fagområder (eks. salg, indkøb, produktudvikling m.fl.).
  • Grøn Lean
  • LEAN succeshistorier

Deltagere kan komme med forslag til temaer!

 

 

Dag 5 

Inspirationsdag – Videreudvikling af LEAN

Hvad sker der nu? Hvilke nye trends tegner sig inden for LEAN? Vi har arrangeret en inspirationsdag, hvor du får de nyeste input fra førende eksperter i ind- og udland. 

Indlæg: Nyeste trends indenfor LEAN
Indlægsholder: Afventer

Indlæg: Danmarks fremtid som produktionsland
Indlægsholder: Afventer

Paneldebat: LEAN's videreudvikling i Danmark
På baggrund af de to første indlæg vil et panel bestående af 3-4 eksperter diskutere LEAN's udvikling og fremtid i Danmark.

Du har indflydelse på, hvem der skal deltage i debatten!

På dagen har du også indflydelse på de spørgsmål de skal stilles!

> Tilmeld nyhedsbrev og få info

Matchgrupper

På alle VidenMatch dagene vil du drøfte dagens tema i din individuelle Matchgruppe. Her omsætter du det du hørte om formiddagen til konkrete handlinger. Du udarbejder din egen personlige handlingsplan på baggrund af dagens input. Det er din køreplan for, hvad du helt konkret vil gøre i din virkomhed dagen derpå.

Du bliver sat sammen med en anden deltager fra din Matchgruppe i en Buddy-ordning. Mellem VidenMatch dagene holder I hinanden op på, at I begge når jeres resultater frem til næste møde.

> Tilmeld dig én af Videngrupperne

> Læs mere om VidenMatch konceptet