Matchproces og Årsforløb

Match af viden og kompetencer på en ny måde

VidenMatch leverer et struktureret forløb med en unik Matchproces, og giver dig ny viden fra førende eksperter indenfor dit fagområde. Denne viden omsætter du i sammensatte Viden- og Matchgrupper til konkrete handlinger. Dermed kan du omgående påbegynde en resultatskabende proces i din virksomhed.

Vi leverer input til et højt udbytte af VidenMatch dagene. Til gengæld forventer vi, at du forpligter dig til at deltage aktivt i netværket. Dit engagement er med til at skabe resultaterne både hos dig og de øvrige deltagere i Matchgrupperne - fordi I hjælper hinanden med at nå jeres mål! Desuden udvikler du kontinuerligt dine personlige kompetencer.

VidenMatch proces fra A-Z

Læs mere om de enkelte faser i processen:

1. Valg af Videngruppe og Matchproces

2. Det sker inden mødet - Information

3. Det sker på mødet - Agendaen

4. Det sker om formiddagen - Viden

5. Det sker om eftermiddagen - Match

6. Det sker sidst på mødet - Opsamling

7. Det sker mellem møderne - Buddy / sparring

8. Oversigt over hele VidenMatch forløbet

 

 

 

VidenMatch proces fra A-Z

Et VidenMatch forløb strækker sig over et år med 5 VidenMatch dage indenfor et bestemt fagområde. En VidenMatch dag starter med 2-3 indlæg om formiddagen omkring et aktuelt tema. Om eftermiddagen arbejder deltagerne i deres Matchgrupper, hvor de omsætter den nye viden de har fået om formiddagen til konkrete handlinger. Konklusionerne samles op i plenum, som afslutning på hver netværksdag.

I mellem møderne arbejder deltagerne med deres egne handlingsplaner i deres respektive virksomheder. En Buddy-ordning sørger for, at resultaterne kommer i hus, og der er desuden hjælp at hente i forskellige online fora.

Tilbage til toppen

 

 

1. Valg af Videngruppe og Matchprocessen

Efter tilmelding, og inden dit første møde, modtager du et spørgeskema. Her skal du besvare en række spørgsmål om dig selv og din virksomhed. Ud fra dine svar matcher vi dig med ligesindede.

Matchkriterierne kan variere fra Videngruppe til Videngruppe. Kriterierne vil eksempelvis være din organisatoriske position, din virksomheds størrelse, branche og erfaring med fagområdet. Derudover vil eksempelvis produktionsvirksomheder blive matchet på deres produktionsform (enkeltstyk, serie, proces osv.).

Du skal godkende den Matchgruppe vi tildeler dig. Det sker bl.a. for at undgå konkurrenter.

Din Matchgruppe er din faste sparringspartner i hele forløbet.

Tilbage til toppen

 

 2. Der sker inden mødet - Information

VidenMatch er prævet af stor faglighed og vi vil gerne bruge tiden på det faglige på mødet. Derfor sender vi personlige præsentationer af indlægsholderne og deres virksomheder ud til deltagerne inden mødet.

Samtidig modtager du et udførligt program over, hvad der skal ske på VidenMatch dagen

Tilbage til toppen

 

3. Det sker på mødet - Agendaen 

8.30 Registrering, kaffe og brød, networking
  9.00 Velkomst
2-3 succeshistorier siden sidst (På det første møde gives en introduktion til forløbet)
Kort præsentation i Matchgruppen / opfølgning egen handlingsplan
9.45 2-3 Ekspertindlæg over dagens tema
12.30 Frokost og networking
13.30 Matchgrupper -->Personlig Handlingsplan --> Buddyplan
16.00 Sparring på personlige udfordringer i Matchgruppen
17.00 Opsamling og konklusion på dagen
Næste møde
17.45 Afslutning

 Tilbage til toppen

 

4. Det sker om formiddagen - Viden

Formiddagen indeholder 2-3 ekspertindlæg. Du møder de stærkeste kompetencer indenfor dagens tema. Foredragsholderne er uvildige eksperter og ofte eksperter, der har stået i samme situation som dig.

På dag 2, 3, 4 og 5 starter vi med 2-3 succeshistorier fra deltagernes egne handlingsplaner fra sidste VidenMatch dag.

Tilbage til toppen

 

 

 

5. Det sker om eftermiddagen - Match

Hele dagen sidder deltagerne i deres respektive Matchgrupper. Om eftermiddagen arbejder Matchgrupperne videre med dagens tema. Her debatteres dagens indlæg i forhold til den situation og de udfordringer deltagerne i Matchgrupperne har.

På baggrund af Matchgruppens debat omver temaet, udarbejder den enkelte deltager en personlig handlingsplan. Dermed konverterer du den viden du fik om formiddagen til konkrete handlinger, som du kan tage med hjem og implementere i virksomheden med det samme.

Matchgrupperne bliver faciliteres af professionelle og uvildige mødeledere, så alle kommer til orde, og konklusionerne bliver fastholdt. Der udarbejdes et konklusionsark for Matchgruppen samt en personlig handlingsplan for hver deltager.

Alle deltagere bliver koblet sammen to og to med en buddy, og buddy-ordningen sikrer, at alle når deres mål frem til næste Videnmatch dag.

Tilbage til toppen

 

 

 

6. Det sker sidst på mødet - Opsamling

 Sidst på VidenMatch dagen samles alle Matchgruppernes konklusioner i plenum. På den måde kan du blive yderliger inspireret til nye tiltag.

Umiddelbart efter mødet modtager du en email med et evalueringsskema. I forbindelse med evalueringen af den første VidenMatch dag, modtager du også et spørgeskema, hvori du kan komme med inputs og ønsker til temaer og indlægsholdere på dag 3, 4 og 5.

Tilbage til toppen

 

 

 

7. Det sker mellem møderne - Buddy / sparring

videnmatch-buddy-200

Hjemme i virksomheden arbejder du nu videre med de konklusioner, som I blev enige om i Matchguppen samt din egen handlingsplan. Desuden hjælper du og din buddy hinanden undervejs med at komme i mål med jeres udfordinger.

Udover buddy-ordningen har du adgang til diskussionsgrupper på LinkedIn. Her er 3 grupper, som du kan få hjælp hos og bidrage til med din egen viden:

  • VidenMatch for alle - en gruppe der er åben for alle, 

  • Videngrupper – en lukket gruppe, hvor du kan debattere med alle i din Videngruppe (på ca. 100 personer) på tværs af Matchgrupperne 

  • Matchgruppen – en lukket gruppe, hvor du kan debattere med de øvrige deltagere i din Matchgruppe (på ca. 6-10 personer)

Tilbage til toppen

 

8. Oversigt over hele VidenMatch forløbet

Her ser du en grafisk illustrationen over hele årsforløbet i en VidenMatch proces. Skulle du have spørgsmål, så konakt og endlige.

Tilbage til toppen

> Læs mere om de Aktive Videngrupper

> Tilmeld dig én af Videngrupperne